Toimitusjohtajan tervehdys

Arvoisa yhteistyökumppanimme,

Vuoden 2020 lähetessä loppuaan haluan kiittää Teitä yhteistyöstä. Haastavina aikoina yhteistyö, kumppanuus ja luottamus punnitaan. Suuri kiitos, niin teille kuin myös omalle henkilökunnallemme, hienosta suoriutumisesta näissä poikkeusolosuhteissa.

Kuluva vuosi on ollut monella tavalla erikoinen ja varmasti vaikuttanut meidän kaikkien arkeen. Vuosi on osoittanut minulle, kuinka suuri rooli työssä viihtymisessä, yhteistyössä ja uuden kehittämisessä on ihmisten aidolla kohtaamisella. Ja toisaalta myös sen, kuinka tehokkaasti rutiiniasiat voivat hoitua hyödyntäen etäpalavereita. Toivon kuitenkin, että tulevana vuonna pääsisimme tapaamaan toisiamme useammin, muutoinkin kuin ruudun välityksellä.

Panin myös ilolla merkille, että ympäristö- ja energia-asiat ymmärretään nyt niin tärkeiksi, että ne pysyivät puheenaiheina koronakriisin keskelläkin. Alamme tarjoamilla lämmitys- ja jäähdytysratkaisuilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, sekä energian säästössä. Teknologiakehitys ja digitalisaatio tuovat uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja rakennusten energiakustannusten pienentämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja asumismukavuuden lisäämiseksi. Gebwell on vahvasti mukana LVI-tekniikan digitalisaatiossa – vuonna 2021 lähes kaikki Gebwell tuotteet voidaan liittää osaksi Gebwell Smart IoT -maailmaa.

Vuosi 2020 piti sisällään paljon hyviä hetkiä ja onnistumisia. Meille Gebwell Oy:ssä yksi tällainen kohokohta oli Euroopan lämpöpumppuyhdistyksen (EHPA) vuoden lämpöpumppu -palkinnon voittaminen. Erikoisen arvokkaan tunnustuksesta tekee se, että voitimme sen yhdessä järjestelmän tilaajan, suunnittelutoimiston ja urakoitsijan kanssa. Voitto kuvaa hienosti sitä, että yhdessä olemme aina vahvempia! Erilaisten hukkalämpöjen talteenoton suhteen olemme vasta alussa – näiden hyödyntäminen takaa alallemme liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Uskon, että yhdessä pystymme tarjoamaan parhaimmat ratkaisut myös vuoden 2021 onnistumisiin.

Toivotan menestystä ensi vuodelle!

Tuure Stenberg
Gebwell Oy