Gebwell toimitti Siltasairaalan ST-osaan kaukolämpö- ja kaukokylmäkeskukset

Tiivis yhteistyö lämmityksen ja jäähdytyksen toteuttavan urakoitsijan kanssa sekä luotettava ja ammattitaitoinen 3D-mallinnus tekivät projektista sujuvan mahdollistaen myös asennustöiden suorittamisen kustannustehokkaasti.

Siltasairaala-hanke haastaa laajuudellaan

Helsingin Meilahden sairaala-alueelle rakennettava Siltasairaala on HUSin historian suurin rakennushanke, joka alkoi vuonna 2018 ja jatkuu vielä vuoteen 2022. Siltasairaala tulee korvaamaan Töölön sairaalan sekä osan Syöpätautien klinikasta, ja uuden sairaalarakennuksen valmistuttua Meilahden sairaaloista muodostuu yhtenäinen Torni-, Kolmio- ja Siltasairaalan kokonaisuus.

Siltasairaalan kokonaispinta-ala on yli 70 000 bruttoneliötä eli kyseessä on erittäin suuren kokoluokan urakka, joka vaatii eri urakoitsijoilta sujuvaa yhteistyötä ja huolellista aikatauluttamista. Rakentaminen tapahtuu lohkoittain, minkä ansiosta laite- ja kalusteasennukset pystytään aloittamaan jo ennen koko rakennuksen valmistumista. Pääurakoitsijana rakennushankkeessa toimii SRV.

Siltasairaala-projekti on jaettu ST- ja SY-osaan. Gebwell toimitti tarvittavat laitteet asiakkaalleen Consti Talotekniikka Oy:lle, joka hoitaa aliurakoitsijana ST-osan lämmityksen ja jäähdytyksen toteuttamisen. Kokonaisuuteen kuuluivat iso kaukolämmön lämmönjakokeskus sekä kaukojäähdytyskeskus, jonka yhteisteho on yli 4000 kW. Gebwellille tämä on ollut yksi vuoden 2019 suurimmista toimituksista.

”Olemme ylpeitä siitä, että saimme olla mukana tässä hankkeessa. Toteutimme laitteet LVI-suunnittelijan suunnitelmien pohjalta kuten muissakin projekteissa, mutta hankkeen kokoluokka on valtava ja se teki tästä kokonaisuudesta haastavan. Projekti on työllistänyt meitä toukokuulta asti. Nyt kaikki on kuitenkin meidän osaltamme suoritettu kunnialla maaliin, toimitukset on tehty ja on asennustöiden vuoro”, kertoo Jarno Suhonen, Gebwellin kaukolämmönjakokeskusten myyntipäällikkö.

Gebwellin kautta järjestettiin myös tähän kohteeseen väliaikainen lämmitys, joka tarvittiin jo ennen varsinaisten laitteiden toimittamista.

Huolellinen mallinnus luo pohjan sujuville asennuksille

Gebwellin päästä vaativan toimituksen onnistuminen varmistettiin tiiviillä yhteistyöllä asiakkaan kanssa ja yksilöllistä 3D-mallintamista hyödyntämällä.

”Pidimme säännöllisesti palavereja ja muokkasimme yksilöllisesti tehtyjä 3D-mallinnuksia tuotteista asiakkaan toiveiden mukaan. Mallinnusten tarkoitus oli mahdollistaa asioiden valmisteleminen pitkälle jo ennen laitteiden toimitusta ja varmistaa, että laitteet saadaan sopimaan laitetilaan. Samalla lisättiin myös merkittävästi urakan kustannustehokkuutta”, Suhonen kertoo.

Consti Talotekniikan näkökulmasta 3D-mallinnus mahdollisti tulevan asennusvaiheen sujuvuuden.

”Sen ansiosta näimme jo etukäteen, että keskukset mahtuvat tarkalleen oikeille paikoilleen eikä asennuksissa tule yhteentörmäyksiä minkään suhteen. Siltasairaala-projekti on taloteknisesti vaativa ja eurojenkin osalta meille mittava urakka, ja on hienoa, että Gebwell laitetoimittajana on pystynyt huomioimaan asian niin hyvin”, sanoo LVI-projektipäällikkö Esa Pulkkinen.

”Myös logistisesti kohde on haastava, joten pelisääntöjen on oltava selvillä. Onnistuminen vaatii panostusta monelta eri osapuolelta. Yhdessä päätoteuttajan ja Gebwellin kanssa olemme saaneet sumplittua näitä haasteita: miten esimerkiksi iso lämmönjakokeskus saadaan tuotua sisälle työmaalle. On ollut erittäin hyvä, että Gebwellin henkilöt ovat olleet mukana tässä kirjeenvaihdossa. 3D-mallien päivittämiset on saatu sitä kautta hoidettua viipymättä”, Pulkkinen lisää.

”Yleisesti ottaen yhteistyö Gebwellin kanssa on sujunut äärimmäisen hyvin. Jos olemme tarvinneet lisätietoa tai muutoksia suunnitelmiin, heiltä on vastattu huutoon käytännössä saman tien. Olemme tehneet tätä ennenkin yhteistyötä ja se on aina ollut saumatonta.”

Alla valokuvia muutamasta Siltasairaalan ST-osaan toimitetuista laitteista.