Gebwellin maalämpöä Mediset Oy:n hoivarakentamisen tarpeisiin

Mediset Hoivarakentajat Oy on päiväkotien ja hoivakotien rakentamiseen erikoistunut rakennusliike. Gebwellin maalämpö on asennettu jo reiluun viiteentoista Mediset Hoivarakentajien rakentamaan kiinteistöön.

”Toteutamme kokonaisvastuurakentamisena kiinteistöjä erityisryhmien tarpeisiin, joissa kodinomaiset asumisratkaisut toteutetaan kustannustehokkaasti ja tilaajan tarpeet huomioiden”, Mediset Hoivarakentajat Oy:n talotekniikkajohtaja Arto Hievanen linjaa yrityksen toimintaa.

Arto Hievanen kertoo, että energia-ala on muuttunut vuosien saatossa ja minkään lämmitystavan valinta ei ole enää automaattista.

”Maalämpö soveltuu monesti hoivakohteiden lämmitystavaksi. Kaikki maaperää ja tontin mallia myöten tutkitaan perin pohjin ennen kuin lämmitystapa valitaan. Useissa rakennuskohteissa olemme päättäneet valita maalämmön ja Gebwellin maalämpöratkaisun”, hän sanoo.

 

Maalämpöyhteistyötä isommissa kohteissa

Mediset Hoivarakentajat ovat käyttäneet Gebwellin maalämpöjärjestelmiä rakennuskohteissaan jo viiden vuoden ajan.

”Ensimmäinen rakentamamme Gebwellin maalämpöjärjestelmällä varustettu kohde oli mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö Hämeenlinnassa. Olemme todenneet vuosien saatossa, että Gebwellin laitteet ovat olleet hyvä valinta, kun lopputuotteessa ei ole ilmennyt ongelmia”, Arto Hievanen kertoo.

”Olemme valinneet Gebwellin maalämmön rakennuskohteisiimme, koska heillä on tarjota laitteiden lisäksi suunnittelua ja tehtaan tukea. Maalämmön osalta emme tarvitse erillistä lvi-suunnittelijaa, kun Gebwell hoitaa suunnittelun”, hän kuvailee yhteistyötä Gebwellin kanssa.

Hievanen arvioi, että Gebwellin vahvuus tulee esille varsinkin isommissa maalämpökohteisissa ja monimutkaisemmissa järjestelmissä. Haastavissa kohteissa on yleensä erikoistuneimmat järjestelmät.

”Järjestelmien koot ja kokoonpanot vaihtelevat lämmitystarpeen ja kohteen mukaan. Hoivakiinteistökohteisiimme on asennettu 8-40 kW:n tehoisia pumppuja, eli melko suurella haarukalla näitä järjestelmiä toteutetaan”, Hievanen sanoo.

 

Kotimaiset ja hinnaltaan järkevät maalämpöpumput

Mediset Hoivarakentajat Oy:n talotekniikkajohtaja Arto Hievasen mukaan Gebwellin maalämpöjärjestelmien valinnan tärkein peruste on ollut kotimaisuus, mutta toki myös se, että Gebwellin toimittamat järjestelmät ovat hinnaltaan järkevällä tasolla. Muitakin etuja Hievanen näkee Gebwellin maalämpötoimituksissa.

”Gebwellin laitteet ovat melutasoltaan erittäin hilljaisia, jolloin ne voidaan sijoittaa kiinteistössä mihin vaan, vaikka asuintilojen viereen. Lisäksi Gebwellin maalämpöjärjestelmät ovat helppoja integroida kiinteistön muuhun talotekniikka-automaatioon”, Hievanen arvioi.

Talotekniikkajohtaja antaa kiitosta maalämpöjärjestelmien valmistajalle myös toimitusvarmuudesta.

”Gebwellillä toimitusajat ovat hyvät ja urakat eivät seiso maalämpölaitteiden toimituksen takia”, Arto Hievanen toteaa.

Gebwellin maalämmön aluepäällikkö Petri Poikola arvioi, että joustavuus ja vaativien kohteiden kokonaishallinta, joka sisältää suunnittelun, toimituksen, käyttöönoton ja huollon tuen, ovat Gebwellin vahvuuksia Mediset Hoivarakentajien kanssa toimiessa.

”On ollut mielenkiintoista kehittää hoitokotien maalämpökonseptia yhdessä Medisetin kanssa. Heillä on vahva osaaminen hoivarakentamisesta ja meillä taas maalämpöjärjestelmien toimittamisesta. Arto tietää tarkalleen mitä kohteiden talotekniikalta vaaditaan ja me Gebwellillä pyrimme vastaamaan parhaamme mukaan näihin tarpeisiin. Yhdessä olemme pystyneet kehittämään maalämpöjärjestelmistä tarpeenmukaisia, mutta kustannustehokkaasti toteutettavia”, Poikola kertoo

”Hoivakotikohteissa lämmitysjärjestelmän on tärkeä toteuttaa asumismukavuuden lisäksi myös viranomaisvaatimukset, jotka meillä ovat tarkasti hanskassa. Medisetin kanssa olemme räätälöineet heille sopivat ”tyyppikaaviot”, jotka ovat skaalattavissa eri kokoisiin hoivakoteihin. Lisäksi tilantarpeen minimoimiseksi ja laitteiston toiminnan optimoimiseksi heille on kehitetty kokonaan omanlainen erikoisvaraajaratkaisu. Lämpöpumput ovat tehtaalta lähtiessään valmiiksi konfiguroitu kohteen tarpeiden mukaan ja pystymme tarvittaessa tukemaan järjestelmän käyttöönottoa ja säätämistä etäyhteyksien avulla suoraan tehtaalta. Tästä on suuri apu asiakkaalle varsinkin ensimmäisiä kohteita toimitettaessa”, Poikola kuvailee ja jatkaa:

”Vaikka valmistajana olemme ketterä ja luotettava, pyrimme hiomaan palvelukonseptiamme jatkuvasti.”

Maalämpöä tulevaisuuden hirsipäiväkoteihin

Mediset Hoivarakentajat yhteistyöverkostoineen on tehnyt suunnitelman, jonka mukaan se toimittaa vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 34 hirsipäiväkotia eri puolille Suomea. Hirsirakenteisten päiväkotien suunnittelu on aloitettu ja ne pyritään toteuttamaan mahdollisimman aistiystävällisiksi.

”Konseptia viedään kotimaisin voimin eteenpäin. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät, hirsitoimitus sekä päiväkotioperaattori ovat kotimaisia”, Mediset Hoivarakentajien Arto Hievanen kertoo.

Hirsipäiväkotien lämmitysjärjestelmän valinnassa on Hievasen mukaan ollut suuressa roolissa kustannusten hallinta.

”Maalämmöllä pyritään saamaan lämmitysjärjestelmän elinkaarikustannus matalammaksi”, Hievanen perustelee.

Tällä hetkellä hirsipäiväkotiprojekti on siinä vaiheessa, että kolmeen kohteeseen tullaan asentamaan Gebwellin toimittama maalämpöjärjestelmä kesän 2018 aikana.