Iisalmen ensimmäinen maalämpöä hyödyntävä kerrostalo

Keväällä 2014 valmistunut As Oy Haukiniemen Hidalgo on Iisalmen ensimmäinen maalämpöä ja -jäähdytystä hyödyntävä kerrostalo. Kokemukset nyt reilut kaksi vuotta toiminnassa olleesta järjestelmästä ovat positiivisia.

Lämmönkulutus viidenneksen arvioitua pienempi

Kahden vuoden jälkeen järjestelmän toimintaan ja energiatehokkuuteen ollaan tyytyväisiä. Rakennuksen lämmönkulutus oli vuonna 2015 33 000 kWh ja vuoden 2016 odotettu kulutus on 36 000 kWh. Kulutus on viidenneksen pienempi kuin ensimmäisten kahdeksan käyttökuukauden perusteella arvioitu 45 MWh/a. Kiinteistösähkö on ollut alle 10 000 kWh. Kerrostalon huoneistoala on 1246 m2, tilavuus 6150 m3 ja kokonaisala 2038 m2.

”Ottaen huomioon talon koon ja muodon voidaan sanoa, että me; Gebwell Oy ja Rakennusliike Pentikäinen; olemme onnistuneet järjestelmän valinnassa sekä olemme saaneet sen toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti”, Tuomo Pentikäinen summaa kertoessaan kohteen kulutuslukuja joulukuussa 2016.

Energiatehokas ja hiljainen Gebwellin T-maalämpöjärjestelmä

Matalaenergiatalo Haukiniemen Hidalgo kuuluu valtakunnallisen FinZeb-hankkeen pilottikohteisiin, joissa pyritään erittäin korkeaan energiatehokkuuteen.

Viisikerroksista, 17 asunnosta koostuvaa rakennusta lämmitetään kahdella Gebwellin 30 kW maalämpöpumpulla, jotka ottavat lämpöä porakaivokentästä. Järjestelmässä on 2,0 m3 lämmitysvaraaja sekä 1,0 m3 käyttövesivaraaja. Käyttövesi esilämmitetään kahden kierukan avulla lämmitysvaraajassa, josta se johdetaan ns. käyttövesisiirtimelle.

Rakennuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota lämmitysjärjestelmän äänitasoon. Kaikissa tiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys, jota ohjataan huonetermostaatein muualla paitsi kylpyhuoneissa. Verkostojen kiertopumput ovat energiatehokkainta mallia.

Maalämpöjärjestelmässä on etäseurantalaitteet, joiden avulla nähdään mm. käyntitilat, liuosnesteiden tulo- ja paluulämpötilat, varaajien lämpötilat, jne. Lämpöpumpputoimittajana Gebwell pystyy seuraamaan järjestelmän toimintaa ja muuttamaan säätöjä etäkäytöllä.

Energiankulutuksessa päästiin jopa yli tavoitteen

Kohteen toteuttanut iisalmelainen Rakennusliike Pentikäinen on energiatehokkaan rakentamisen puolestapuhuja, ja Haukiniemen Hidalgo on heidän kohteistaankin omaa luokkaansa. Pentikäisen mielestä oikein toteutettu maalämpö on nykyteknologialla paras ratkaisu suomalaisiin uudiskerrostaloihin.

”Hidalgon kohdalla ajatuksenamme oli tehdä ratkaisu, joka saadaan toimimaan mahdollisimman hyvällä COP-luvulla. Siinä olemme onnistuneet jopa yli odotusten. COP on ollut noin 4, mikä on parempi kuin tavoitteemme”, kertoo Pentikäinen.

”Olen seurannut talon energiankulutusta etäseurantalaitteiden avulla. Gebwell on ollut mukana yhteistyössä ja etähallinnan kautta olemme yhdessä saaneet optimoitua säädöt talolle juuri sopiviksi”, Pentikäinen jatkaa.

Jäähdytysjärjestelmä ihastutti

Hidalgon jäähdytyspiirin pumpun aiheuttama kiinteistösähkön kulutus oli kesäkaudella 2014 noin 400 kWh. Tämän lisäksi järjestelmässä on asuntojen sisäyksikön puhaltimen käyttämä energia, joka menee asuntojen mittaukseen.

Kesän hellejaksolla jäähdytys oli käytössä 24 h/vrk. Asukkaat kehuivat jäähdytysjärjestelmän ja sisäolosuhteet maasta taivaisiin. Kesällä todettiin myös jäähdytysjärjestelmän sivuansiona, että lämmönjakohuone pysyi varsin viileänä (alle 23 °C) maapiirin jäähdytyssiirtimen ansiosta.

Suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että jäähdytysverkoston putkistot ovat yllättävän suuret, sillä maapiiriä hyödynnettäessä toimitaan pienellä lämpötilaerolla. Lämpökeskuksesta lähtevät putket ovat NS65 ja verkosto toteutettiin kustannussyistä komposiittiputkesta eikä kuparista. Putkistojen tilantarve on siis jäähdytetyssä kerrostalossa selvästi normaalia suurempi.

Gebwell maalämpöjärjestelmä

8 kpl 200 metrin lämpökaivoja
60 kilowatin maalämpöjärjestelmä
2000 litran lämmitysvaraaja
1000 litran käyttövesivaraaja

Kiinteistön tiedot

Huoneistoala 1246 m2
Tilavuus 6150 m3

Kiinteistön lämmönkulutus

2015: 33 000 kWh
2016: 36 000 kWh
2017: 35 200 kWh
2018: 36 200 kWh