Poistoilman lämmöntalteenotolla lämmityskulut kuriin

Vuoden vaihteessa 2015–2016 tehtiin porilaisessa taloyhtiössä, As Oy Porin Eteläkatu 11, energiataloudellisuuteen tähtäävä lämmityssaneeraus, jossa kerrostaloon asennettiin poistoilman lämmöntalteenottolaitteisto lämpöpumpulla.

Lämmitysjärjestelmästä tuli todellinen super-hybridi, sillä LTO-lämpöpumpun ja kaukolämmön rinnalle kytkettiin lisäksi aurinkolämmitys. Kerrostalon katolle asennettiin yhteensä 49 m2 aurinkokeräimiä, joilla tuotetaan lämpöä ja lämmintä käyttövettä.

Lämmönjakohuoneeseen asennettiin Gebwellin lämpöpumput, varaajat ja kaukolämmönjakokeskus

Vuonna 1962 valmistuneessa kerrostalossa on 79 huoneistoa seitsemässä kerroksessa, huoneistoala on yhteensä 4992 m2. Lämmönjakohuoneeseen asennettiin Gemini 64 ja T232 lämpöpumput, joiden yhteenlaskettu lämmitysteho LTO-sovelluksessa on 110kW. Lämpöpumput hyödyntävät poistoilmasta talteen otetun lämmön kiinteistön sekä lämpimän käyttöveden lämmityksessä.

Järjestelmään kuuluu lisäksi yksi 1000 litran G-Energy varaaja lämmitykseen sekä kaksi 1000 litran varaajaa käyttöveteen. Suuri varaajakapasiteetti mahdollistaa aurinkoenergian tehokkaan varastoinnin, silloin kun sitä on tarjolla. Lämpöpumput on varusteltu Modbus-tiedonsiirtomoduuleilla, joiden avulla lämmityslaitteiston tiedot saadaan siirrettyä G-Control-automaatiojärjestelmään.  Energiamittauksien ansiosta järjestelmän toimintaa voidaan optimoida ja säästöt voidaan todentaa todellisten energian kulutus- ja tuottotietojen pohjalta.

Etähallinta nettiyhteyden kautta

Lämmityssaneerauksen yhteydessä uusittiin myös kaukolämmönjakokeskus hybridivalmiilla 3-piirisellä G-Power

kaukolämmönjakokeskuksella. Hybridijärjestelmäkokonaisuutta ohjaa G-Control automatiikka, joka mahdollistaa myös järjestelmän etäseurannan ja hallinnan nettiyhteyden kautta.

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä käynnistettiin 9.11.2015.

Kohteen urakoineen Are Oy:n asiakkuuspäällikkö Reijo Hernesniemi kertoi projektin sujuneen Gebwellin kanssa sen verran mallikkaasti, että jo toinenkin vastaavanlainen saneeraus on toteutettu Porin Isolinnankadulle.

Järjestelmän energiantuotto 9.11.2015–31.12.2016
Tuotettu lämpöenergia 524 MWh
Käytetty sähkö 148 MWh
Järjestelmän COP 3,55
Aurinkokeräimillä tuotettu energia 35 MWh (26.10.16 asti)

 

As Oy Porin Eteläpuisto 11, kulutusluvut 2014–2016
Keskimääräinen kulutus, kaukolämpö 830 MWh/a
Keskimääräinen kulutus, sähkö 35 MWh/a
Toteutunut kulutus, kaukolämpö 2016 239 MWh
Toteutunut kulutus, sähkö 2016 219 MWh