Yleisimmät Aries lämpöpumpun hälytykset

Olemme koostaneet alle yleisimmät Aries lämpöpumpun antamat hälytykset. Tarkemmat tiedot hälytyksestä sekä toimintaohjeet avautuvat klikkaamalla nuolta. Toimintoon liittyvät hälytykset on lihavoituna ylimpänä.
Voit myös ladata hälytykset pdf-tiedostona alta.

Voit myös ladata hälytykset pdf-tiedostona tästä.

Seuraavat Aries lämpöpumpun hälytykset liittyvät lämpöpumpun legionellatoimintaan:

Legionella latauksen hälytys Lämm.käyt.vesi-OffNormal: Hälytys

Legionella charge alarm (Legionella charge alarm DHW-OffNormal): Alarm

 

 • Legionella hälytys tarkoittaa, että lämpöpumppu ei ole saavuttanut haluttua lämpötilaa kahden tunnin aikana, jolloin legionellaohjelma on ollut käynnissä. Tehdasasetuksena legionellapuhdistus on asetettu tehtäväksi kerran viikossa maanantai aamuisin klo 4. Mikäli lämpimän käyttöveden kulutus on suurta legionellapuhdistuksen aikana esimerkiksi suihkussa käymisen vuoksi, lämpöpumppu ei välttämättä saavuta haluttua lämpötilaa. Lämpöpumppu toimii hälytyksestä huolimatta. Lämpöpumppu yrittää seuraavan kerran tehdä legionellapuhdistuksen kahden tunnin kuluttua. Hälytys ei vaadi toimenpiteitä, mikäli hälytys kuittaantuu samana päivänä.
 • Mikäli legionellapuhdistuksen ajankohtaa muuttaa tehdasasetukselta, on suositeltavaa asettaa se ajankohtaan, jolloin lämpimän käyttöveden tarve on vähäistä.
 • Tehtaan asetusarvona legionella puhdistukseen on 55°C. Asetusarvo on lämpötila, johon maalämpöpumppu tavoittelee varaajan alaosassa – käyttövesi otetaan varaajan yläosasta, jossa vesi on 5-8°C kuumempaa, eli yli 55°C. Legionellapuhdistuksen asetusarvoa voi halutessaan muuttaa. Tavallinen asetusarvo on 52-55°C välillä.
 • Lisää tietoa legionellabakteerista löytyy muun muassa Terveyskirjastosta

Seuraavat Aries lämpöpumpun hälytykset liittyvät lämpöpumpun kompressorin toimintaan:

All compr.in al. Circuit 1-Alarm: Alarm

All compr.in al. circuit 1-OffNormal

Vika Kompr. 1 piiri 1-presentValue

Inverter fault.1 Circuit 1 Alarm

  • Kyseinen hälytys tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori on sammunut, vaikka lämpöpumppu ei ole antanut kompressorille käskyä sammua. Syynä tällaiseen tapahtumaan on yleensä sähkökatko tai huono sähkön laatu.
  • Hälytys tulee kuitata pois sovelluksesta. Mikäli hälytys uusiutuu, yritä kuitata hälytys uudestaan. Yleensä kompressori lähtee toimimaan normaalisti hälytyksen kuittaamisen jälkeen.
  • Mikäli kompressori ei lähde käyntiin hälytyksen kuittaamisen jälkeen, on suositeltavaa käyttää lämpöpumppua virrattomana vähintään yhden minuutin ajan. Lämpöpumpun voi laittaa virrattomaksi ottamalla lämpöpumpun virtajohdon pois pistorasiasta. Virrat voi vaihtoehtoisesti käyttää pois päältä käyttämällä lämpöpumpun sulakkeita alhaalla.
  • Mikäli hälytysten kuittaaminen ja lämpöpumpun virrattomana käyttäminen eivät auta, varmista, että kaikki lämpöpumpun sulakkeet ovat ylhäällä lämpöpumpussa ja sähkökeskuksessa.

Mikäli kompressorihälytykset jatkuvat toimenpiteistä huolimatta, lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme.

Link error

 • Hälytys kertoo, että yhteys säätimen ja väylälaitteiden väliltä katoaa. Hälytys voi tulla sähkömittarilta tai kompressorin taajuusmuuttajalta.
 • Tarkista, että sulakkeet ovat ylhäällä lämpöpumpussa, sekä sähköpääkeskuksessa.

Toimivatko talon muut laitteet?

 

 • Mikäli eivät toimi, ongelma voi olla talon sähkönsyötössä. Ole tällöin yhteydessä sähköliikkeeseen.
 • Mikäli muut laitteet toimivat normaalisti, lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme

Tulistus Tulistus Piiri 1 – PresentValue / Superheat Circuit 1

 • Tulistus on laskennallinen arvo imupuolen lämpötilasta ja paineesta. Mikäli arvo laskee liian alas, tulee hälytys. Säädin ohjaa paisuntaventtiiliä pienemmälle ja korjaa tilanteen. Mikäli hälytys toistuu jatkuvasti, vaatii laite ohjelmistopäivityksen.
 • Lähetä huoltopyyntönä tiedot lämpöpumpustanne ja hälytyksestä. Kuittaa hälytys sen ilmentyessä. Muutamme lämpöpumppunne asetuksia tulistukseen liittyen. Asetusten muutosten jälkeen hälytyksiä ei enää tule. Ilmoitamme sähköpostitse, kun asetukset on korjattu.

Max.high press. (Max.high press. Circuit 1-OffNormal): Alarm / MAX. korkea paine

Maksimipainekytkin / High. pr. detect circuit 1

 • Kylmäainepiirin korkeapainehälytys
 • Hälytys tulee painelähettimeltä, tai painekytkimeltä
 • Hälytys viittaa, että latauspiirissä on liian lämmintä vettä. Liian lämmin vesi lämmityspiirissä johtuu yleensä siitä, että vesi ei kierrä lämmityspiirissä. Jotta vesi kiertäisi lämmityspiirissä, tulisi huonetermostaattien antaa olla auki-asennossa (asteikossa korkeimmalla mahdollisella), ja säädellä haluttua huonelämpötilaa lämpöpumpun sovelluksen kautta.

Lämpöpumppu säätelee lämmityspiiriin tarvittavan lämpimän veden lämpötilaa. Mikäli huonelämpötiloja halutaan säädellä huonekohtaisesti, tulee avoimia piirejä olla niin paljon, että laitteen minimivirtaus toteutuu. Tällaiseen soveltuu usein esimerkiksi märkätilat. Mikäli esimerkiksi talvella halutaan pitää makuuhuoneet viileämpänä kuin muut tilat, muissa huoneissa pidetään termostaatit auki-asennossa ja muutamasta halutusta huoneesta hieman hienosäädetään lämpöä pienemmäksi termostaattien avulla.

 • Lattialämmityksen sekä pattereiden termostaatit voivat vaikuttaa negatiivisesti energiankulutukseen. Ne hidastavat virtausta lämmitysjärjestelmässä, jolloin lämpöpumppu kompensoi tämän nostamalla verkoston lämpötilaa. Tämä vaikuttaa laitteen toimintaan kuluttaen enemmän sähköenergiaa. Termostaattien tarkoitus on reagoida vain niin sanottujen ilmaislämpöjen säätöön (aurinko, ihmisten tuottama lämpö, tulisijat jne…).
 • Lämmitysjärjestelmän suodatin on myös hyvä tarkastaa. Suodatin tulee tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa kerran vuodessa, ensimmäisinä lämpöpumpun asennuksen jälkeisinä vuosina useamminkin. Suodattimen ollessa likainen, kompressorin käydessä latauspiirin lämpötilaero kasvaa ja tämä voi aiheuttaa laitteen käyttöhäiriöitä. Suodattimen puhdistusohje alla

 

 • Lämmitysjärjestelmän paine tulee tarkastaa. Lämmitysjärjestelmän paineen tulee kiinteistöstä riippuen olla välillä 0,8–2,0 bar. Tarkasta oikea käyttöpaine asennuspöytäkirjasta. Mikäli paineissa on poikkeamaa, olettehan yhteydessä lämpöpumpun asentaneeseen yritykseen.

Matalapainehälytys (Low press. Circuit 1-OffNormal): Alarm

Matalapainekytkin piiri 1 / Low pr. detect circuit 1

 • Kylmäainepiirin matalapainehälytys
 • Hälytys voi tulla painelähettimeltä, tai painekytkimeltä.
 • Tarkasta keruupiirin suodatin. Suodatin tulee tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa kerran vuodessa, ensimmäisinä lämpöpumpun asennuksen jälkeisinä vuosina useamminkin. Suodattimen ollessa likainen, kompressorin käydessä keruupiirin lämpötilaero kasvaa ja tämä voi aiheuttaa laitteen käyttöhäiriöitä. Suodattimen puhdistusohje alla

Gebwell.fi -> Tietopankki -> Aineistopankki -> Videot -> Suodattimien puhdistus

 • Mikäli hälytys uusiutuu suodattimen puhdistuksen jälkeen, lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme
 • Keruupiirin paine tulee tarkastaa. Lämmönkeruupiirissä täyttöpaineen tulee olla 0,5–1,5bar. Tarkasta oikea käyttöpaine asennuspöytäkirjasta. Mikäli paineissa on poikkeamaa, olettehan yhteydessä lämpöpumpun asentaneeseen yritykseen.

dT source ja muut source hälytykset

 

 • Hälytys johtuu keruupiirin arvojen poikkeamasta. Hälytys voi johtua hetkellisestä katkoksesta arvojen luennassa. Kuittaa hälytys. Mikäli hälytys uusiutuu tai ei kuittaannu, lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme. Vaikka keruupiirin anturit näyttävät mahdollisesti väärin, lämpöpumppunne toimii normaalisti.

Sähkömittarin kommunikointi Yhteinen-Hälytys

 

 • Hälytys kertoo, ettei yhteys lämpöpumpun sähkömittarille toimi. Energiamittaukset voivat näkyä väärin tämän takia. Hälytys ei ole vaarallinen.
 • Lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme.

Press.ratio.min. Circuit 1-OffNormal / Painesuhd. min hälytys

Uudiskohde, jossa maalämpöjärjestelmä on juuri käynnistetty:

 • Hälytys johtuu kylmästä järjestelmästä. Tällöin lämpöpumppu joutuu käyttämään varalämpöä järjestelmän alkulämmittämiseen. Kuittaa hälytys noin vuorokauden kuluttua sen ilmenemisestä. Mikäli hälytys ei kuittaannu tuolloin tai se uusiutuu, lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme.

Lämpöpumppu ollut käytössä pidempään:

 • Kuittaa hälytys. Mikäli hälytys uusiutuu, yritä kuitata hälytys ainakin muutaman kerran.
 • Mikäli hälytys uusiutuu muutaman hälytyksen kuittaamisen jälkeen, on suositeltavaa käyttää lämpöpumppua virrattomana 5 minuutin ajan. Lämpöpumpun voi laittaa virrattomaksi ottamalla lämpöpumpun virtajohdon pois pistorasiasta 5 minuutiksi. Virrat voi vaihtoehtoisesti käyttää pois päältä käyttämällä lämpöpumpun sulakkeita alhaalla yhden minuutin ajan.
 • Lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme.

LOP-hälytykset

 • Hälytys viittaa kylmäainepiiriin. Lämpöpumppu ei saa energiaa maapiiristä.
 • Toimintaohjeena tällaisessa tilanteessa on tarkastaa ensin keruupiirin suodatin. Suodatin tulee tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa kerran vuodessa, ensimmäisinä lämpöpumpun asennuksen jälkeisenä vuosina useamminkin. Suodattimen ollessa likainen, kompressorin käydessä keruupiirin lämpötilaero kasvaa ja tämä voi aiheuttaa laitteen käyttöhäiriöitä. Suodattimen puhdistusohje alla

 • Tarkasta keruupiirin paine. Lämmönkeruupiirissä täyttöpaineen tulee olla 0,5–1,5bar. Tarkasta oikea käyttöpaine asennuspöytäkirjasta.
 • Mikäli paineissa on poikkeavuuksia, olettehan yhteydessä ensisijaisesti laitteen toimittaneeseen asennusliikkeeseen.
 • Mikäli hälytys uusiutuu suodattimen puhdistuksen jälkeen ja piirien paineet ovat normaalit, lähettäkää yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme.
 • Hälytys ei ole vaarallinen. Lämpöpumppu toimii. Lämpöpumppu tarvitsee ohjelmistopäivityksen.
 • Lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme,

Lämpöpumpun varaajan yläosan (käyttöveden) lämpötila on poikkeuksellisen alhainen.
Hälytys on normaali, mikäli kyseessä on käynnistysvaiheessa oleva lämpöpumppu ja hälytys kuittaantuu, kun varaajan yläosassa olevan veden lämpötila nousee.

Mikäli kyseinen hälytys ilmenee jo käytössä olevassa lämpöpumpussa, tulee selvittää syy käyttöveden lämpötilan laskemiseen. katso toimintaohjeet ”Lämmintä käyttövettä ei tule”-kohdasta Lämpöpumpun vianmääritys -sivulla.

Kyseinen hälytys tulee yleensä, jos laajennusmoduuli, josta paisuntaventtiilin ohjaus lähtee, on hälytyksessä: ”Häiriö laajennusmoduuli (OffNormal)”.

Lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeemme (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/) tarkempaa selvitystä varten.

Häiriö laajennusmoduuli (OffNormal): 1 : Hälytyksen perässä oleva numero kertoo, mikä laajennusmoduuli kyseessä, esim. 4=TC1,4 ja 1=TC1,1 Hälytys voi johtua seuraavista syistä:

 • Laajennusmoduuli ei ole kunnolla liitettynä pääsäätimeen/muihin moduuleihin ja ei pysty kommunikoimaan.
 • Laajennusmoduulia ei ole vielä otettu lämpöpumpun konfiguroinnissa käyttöön.
 • Lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen tukeen tarkempaa selvitystä varten.